• 22 299 17 00
  • Adres mailowy 4Sync
Responsive image

Fidelis Endpoint by Jason Mical :: Spotkanie w siedzibie 4Sync :: Czwartek 23 luty 2017

4Sync ma zaszczyt zaprosić w czwartek 23 lutego 2017 na spotkanie z Jasonem Micalem, VP-endpoint Fidelis - stricte technicznym człowiekiem, który stworzył i wciąż dba o rozwój części endpointowej rozwiązania Fidelis.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania kompleksowej instalacji rozwiązania Fidelis z naciskiem na komponent endpoint. 


Lokalizacja: Instalatorów 7, Warszawa ; godziny 10:00 - 16:00.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 478 45 80 bądź mail: sales@4sync.pl

Poniżej agenda spotkania.

The speaker is Jason Mical, Vice President Endpoint, Fidelis Cybersecurity.

 

10.00 Introduction to Fidelis Endpoint

Integratation of Fidelis Endpoint and Fidelis Network

Value / benefits for technical engineers

 

11.00 Break

 

11.30 Ransomware Demo (Network + Endpoint)

This demo showcases our deep visibility into all stages of the attack lifecycle in a ransomware scenario.

Demonstrates detection, automatic endpoint validation, evidence collection and response.

 

Phising Email Demo (Network + Endpoint)

This demo showcases effectiveness against initial phishing exploits that look legitimate.

Demonstrates intrusion prevention, Network + Endpoint integration, automatic validation and remediation

 

13.00 Lunch

 

14.00 Self Extracting Malware Demo (Network + Endpoint)

This demo showcases effectiveness against malware that is self contained and doesn’t beacon out once it has compromised the endpoint.

 

Compromised Machine Recon Demo (Endpoint)

This demo showcases how quickly and automatically Fidelis catches the infiltrator as they try to determine where to go next once they’ve compromised a machine.

 

16.00 Summary and close