• 22 478 45 80
  • Adres mailowy 4Sync
Responsive image

Czy Twoja firma jest gotowa na reformę europejskich przepisów o ochronie danych?

4Sync zaprasza do zapoznania się z dokumentem udostępnionym przez Fidelis Cybersecurity:

Podstawowe informacje dotyczące rozporządzenia RODO.
Jak przestrzegać nowych przepisów ?
5 najważniejszych działań ułatwiających przygotowanie do reformy. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją dokumentu 
https://www.fidelissecurity.com/sites/default/files/WP_Fidelis_EUDataReform_PL_1604.pdf
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej wybrane cytaty:
 

"Celem rozporządzenia GDPR jest ujednolicenie ochrony danych w całej UE, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenie i usprawnienie europejskiej gospodarki internetowej."

"Rozporządzenie GDPR wprowadza poważne zmiany w zakresie prywatności i ochrony danych, co utrudni wielu firmom uzyskanie zgodności z przepisami.

Poza znaczącymi zmianami w procesach biznesowych konsekwencje będą następujące:

  • Zwiększone wymagania w zakresie nadzoru (szczególnie dotyczące środków bezpieczeństwa)
  • Zmiany w kulturze firmowej (np.dodanie kultury prywatności do podstawowej listy zasad)
  • Wyższe koszty związane z wdrożeniem nowych procesów i mechanizmów kontrolnych uwzględniających nowe, rozszerzone prawa osób fizycznych (dostęp do danych, usuwanie danych, prawo do bycia zapomnianym, możliwość przenoszenia danych oraz poprawianie nieprawidłowych lub niekompletnych danych)
  • Wyższe koszty związane z wdrożeniem nowych technologii, zasad i procesów w celu zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa
  • Ryzyko finansowe w związku z potencjalnymi wysokimi karami za niezachowanie zgodności z przepisami"
 

Jak chronić dane?

 

"Zaawansowane, ukierunkowane ataki wymagają czasu — zwykle składają się z szeregu działań i wielu etapów rozłożonych w czasie. Zawodowi cyberprzestępcy potrafią po mistrzowsku ukrywać swoje działania. Często pozostają niezauważeni przez długie miesiące, a nawet lata. Stosują złożone techniki wywiadowcze, a w razie konieczności tworzą specjalne luki w zabezpieczeniach, które pozwalają im przeniknąć do sieci firmowej i wykraść poufne dane, własność intelektualną, plany biznesowe oraz informacje osobowe.

Firmy nie są jednak skazane na trwanie w stanie ciągłego zagrożenia. Fidelis Cybersecurity oferuje bogaty wachlarz produktów, usług doradczych i autorskich mechanizmów analiz zagrożeń, dzięki którym można być zawsze o krok przed przestępcami, uniemożliwiając im osiągnięcie celu."