• 22 478 45 80
  • Adres mailowy 4Sync

Ochrona stacji końcowych, serwerów i urządzeń mobile

Fidelis Endpoint - Przegląd produktu

Organizacje inwestują miliony w budowanie bezpiecznych sieci by trzymać cyberprzestępców z dala od swojego przedsiębiorstwa. Pomimo dużych inwestycji w zabezpieczenie infrastruktury, zdeterminowani hakerzy zbyt łatwo omijają zabezpieczenia pozornie bezpiecznych organizacji, kradnąc ich własność intelektualną, dane prywatne i informacje finansowe. Analitycy, których zadaniem jest ocena zdarzeń generowanych w systemach bezpieczeństwa są przytłaczani ich ilością, co w połączeniu z brakiem informacji o kontekście zdarzeń przekłada się na konieczność poświęcania cennego czasu na potwierdzanie czy analizowane zdarzenie faktycznie jest istotnym incydentem.

 

Fidelis Endpoint - Najważniejsze funkcje

Fidelis Endpoint wyposaża organizacje świadome czyhających zagrożeń w narzędzia umożliwiające zdecydowaną odpowiedź, potwierdzenie i rozwiązanie incydentów w ułamku czasu w stosunku do tradycyjnego podejścia. Zespoły bezpieczeństwa otrzymują widoczność, kontekst i automatyzację, której potrzebują do:

Identyfikacji i powstrzymania celowanych ataków już w pierwszej fazie ich trwania. Fidelis Endpoint umożliwia szybką identyfikację złośliwej aktywności, weryfikację i proaktywne tropienie zagrożeń na podstawie wielu kryteriów oraz automatyzację procesów naprawy i analizy.

Synchronizacja działań z innymi narzędziami bezpieczeństwa. W celu skupienia uwagi na prawdziwych zagrożeniach, Fidelis Endpoint umożliwia efektywne potwierdzanie zasadności zdarzeń generowanych przez wdrożone produkty bezpieczeństwa (np. SIEM, czy produkty skanujące ruch sieciowy) i podejmowanie działań w sekundy od ich wystąpienia.

Podejmowania szybszych i lepszych decyzji. Możliwe dzięki automatyzacji procesu odpowiedzi na incydenty, wyszukiwaniu zagrożeń na podstawie danych z różnych źródeł i głębokiej widoczności w celu identyfikacji podejrzanych zachowań.

Minimalizacja szkodliwości incydentu i ograniczenie czasu jego rozwiązania. Fidelis Endpoint umożliwia automatyzację skomplikowanych i czasochłonnych procedur manualnych stosując informacje o zagrożeniach z różnych źródeł, kontekst zdarzeń oraz pozwala na używanie wskaźników takich jak MTV (Mean Time to Validate) oraz MTR (Mean Time to Respond) w celu śledzenia i raportowania zaistniałych incydentów.