• 22 299 17 00
  • Adres mailowy 4Sync

Ochrona stacji końcowych, serwerów i urządzeń mobile

Fidelis Endpoint - Przegląd produktu

Organizacje inwestują miliony w budowanie bezpiecznych sieci by trzymać cyberprzestępców z dala od swojego przedsiębiorstwa. Pomimo dużych inwestycji w bezpieczeństwo infrastruktury, zdeterminowani hakerzy zbyt łatwo omijają zabezpieczenia pozornie bezpiecznych organizacji, kradnąc ich własność intelektualną, dane prywatne i informacje finansowe. 

Hakerom bardzo często udaje się przeniknąć pozornie bezpieczne sieci i  wykraść cenne dane, co można zaobserwować na przykładzie kilkudziesięciu głośnych przypadków wycieków w ostatnich latach. Wystarczy jedna luka w zabezpieczeniach, aby cała reszta infrastruktury położyła się niczym domino.

Powodów dla takiego stanu rzeczy jest wiele. Niedostateczna świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa, gigantyczne, wieloelementowe sieci i aplikacje, których nadzór jest czasochłonny i skomplikowany, coraz więcej różnych rozwiązań bezpieczeństwa, adresujących różne aspekty dziedziny Cybersecurity, generujących bardzo duży szum informacyjny. Zespoły SOC mają w  dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie – jak przy istniejącym nadmiarze informacji, skutecznie oraz szybko chronić nasze stacje końcowe, serwery oraz dane ?

 

O Fidelis Endpoint

Platforma Fidelis Endpoint dąży do rozwiązania powyższego problemu, poprzez konsolidację części rozwiązań Endpoint Security w jednym, spójnym technologicznie produkcie oraz zapewnieniu wysokiego poziomu automatyzacji powtarzalnych zadań. Fidelis Endpoint zapewnia głęboki wgląd w  to, co dzieje się na stacjach końcowych, a także dostarcza narzędzi do prewencji oraz remediacji zagrożeń. Mniejszy szum informacyjny oznacza zredukowanie czasu potrzebnego do wykrycia i  usunięcia zagrożenia, a dzięki zautomatyzowaniu oraz uproszczeniu procesu Incident Response, zespoły SOC mogą skupić się na naprawdę istotnych zagrożeniach i zwiększyć skuteczność realizowanej ochrony.

Fidelis Endpoint - Najważniejsze funkcje

Fidelis Endpoint wyposaża organizacje świadome czyhających zagrożeń w narzędzia umożliwiające zdecydowaną odpowiedź, potwierdzenie i rozwiązanie incydentów w ułamku czasu w stosunku do tradycyjnego podejścia. Zespoły bezpieczeństwa otrzymują widoczność, kontekst i automatyzację, której potrzebują do:

Identyfikacji i powstrzymania celowanych ataków już w pierwszej fazie ich trwania. Fidelis Endpoint umożliwia szybką identyfikację złośliwej aktywności, weryfikację i proaktywne tropienie zagrożeń na podstawie wielu kryteriów oraz automatyzację procesów naprawy i analizy.

Synchronizacja działań z innymi narzędziami bezpieczeństwa. W celu skupienia uwagi na prawdziwych zagrożeniach, Fidelis Endpoint umożliwia efektywne potwierdzanie zasadności zdarzeń generowanych przez wdrożone produkty bezpieczeństwa (np. SIEM, czy produkty skanujące ruch sieciowy) i podejmowanie działań w sekundy od ich wystąpienia.

Podejmowania szybszych i lepszych decyzji. Możliwe dzięki automatyzacji procesu odpowiedzi na incydenty, wyszukiwaniu zagrożeń na podstawie danych z różnych źródeł i głębokiej widoczności w celu identyfikacji podejrzanych zachowań.

Minimalizacja szkodliwości incydentu i ograniczenie czasu jego rozwiązania. Fidelis Endpoint umożliwia automatyzację skomplikowanych i czasochłonnych procedur manualnych stosując informacje o zagrożeniach z różnych źródeł, kontekst zdarzeń oraz pozwala na używanie wskaźników takich jak MTV (Mean Time to Validate) oraz MTR (Mean Time to Respond) w celu śledzenia i raportowania zaistniałych incydentów.