• 22 299 17 00
  • Adres mailowy 4Sync
O Produkcie

W dzisiejszym świecie opanowanym przez technologię informacja to zasób krytyczny, umożliwiający podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. Ten fakt kontrastuje ze sposobem w jaki przechowujemy dane – rozproszone po urządzeniach i aplikacjach wewnątrz Organizacji, często z nałożonymi ograniczeniami dostępu i w formatach nie zawsze zrozumiałych dla człowieka. Stąd kluczowym dla wydajności działań operacyjnych jest konsolidacja informacji płynących z różnych źródeł, ich konwersja do jednolitego formatu, zapewnienie im bezpieczeństwa i integralności oraz utworzenie reguł mających na celu ich automatyczną obsługę, a także zrozumiała interpretacja kolekcjonowanych danych umożliwiająca  Organizacjom podejmowanie trafniejszych decyzji. Narzędziem realizującym te wszystkie założenia jest pochodzący z Czech LOGmanager.

 

LOGmanager to rozwiązanie sprzętowe służące do centralnego zarządzania logami i danymi maszynowymi zbieranymi z różnych źródeł. Rozwiązanie wykorzystuje potężną bazę danych o bardzo dużej pojemności, oferującą szybkie przeszukiwanie zbiorów big data oraz natychmiastową wizualizację wyników zapytania. LOGmanager kolekcjonuje dane, przechowuje je z zachowaniem integralności na długiej przestrzeni czasu, udostępnia funkcje analityczne, umożliwia Organizacjom wykonywanie zapytań w czasie rzeczywistym , generowanie analiz statystycznych, raportów oraz alertów wywoływanych w odpowiedzi na zdarzenia korelowane z różnych źródeł.

 

LOGmanager dodatkowo wspomaga  osiągnięcie zgodności z regulacjami. Należycie wdrożony pomaga Organizacjom uzyskanie  zgodności ze standardem ISO/27001:2013 w kwestii retencji rekordów ścieżek audytowych, a także spełnienie wymagań RODO. Ale LOGmanager jest narzędziem zaprojektowanym nie tylko  dla działów bezpieczeństwa IT i w celu osiągnięcia zgodności z regulacjami. Bardzo duży nacisk podczas jego tworzenia został położony na funkcjonalności wspierające działania operacyjne IT. Rozwiązanie mocno przyczynia się do poprawy ich wydajności, dzięki agregowaniu danych operacyjnych ze wszystkich krytycznych systemów. Administratorzy  IT są w stanie w kilka sekund wyszukać informacje o statusach działania urządzeń i potencjalnych problemach, na co w innym przypadku musieliby poświęcić godziny manualnej pracy. Dodatkowo, dzięki automatycznemu powiadamianiu poprzez alerty, mogą proaktywnie  zapobiegać incydentom bezpieczeństwa.

 

Co istotne rozwiązanie nie jest w żaden sposób licencjonowane – nie ma ograniczeń licencyjnych co do ilości źródeł zbieranych logów.

 

Więcej informacji w broszurze poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z case study.