• 22 478 45 80
  • Adres mailowy 4Sync
O Producencie

Eksperci od Darknetu. 

Powstali w 2009 roku jako One World Labs. Początkowo skupieni głównie na świadczeniu szeroko pojętych usług bezpieczeństwa, testach penetracyjnych oraz badaniu i analizie nowych zagrożeń pojawiających się w Internecie. W międzyczasie pracowali nad narzędziem mającym poszerzyć ich wgląd w sieci nie indeksowane przez tradycyjne wyszukiwarki. Kiedy odkryty został biznesowy potencjał tego narzędzia oraz jego unikalna wartość - powstała platforma OWL Vision, największa komercyjnie dostępna baza danych sieci Darknet. 

Na dzień dzisiejszy ich usługi opierają się głównie na wykorzystaniu platformy OWL Vision jako systemu wczesnego ostrzegania o włamaniach i wyciekach danych. Platforma OWL Vision przeszukuje sieć Darknet pod kątem danych, które mogły stać się przedmiotem wycieku - wzmacniając tym samym organizacje w możliwości skuteczniejszego wykrywania luk w swoich zabezpieczeniach oraz szybszą remediację. Dodatkowo oferują szerokie spektrum usług z zakresu cyber bezpieczeństwa - testy penetracyjne, oceny zagrożeń, odpowiedź na incydenty i analitykę powłamaniową.

Produkty
OWL Vision
Do Pobrania
Strona producenta